English

Rhwydweithio Cymdeithasol

Eich Gwybodaeth a’ch Facebook

Mae gan Facebook – rhwydwaith cymdeithasol mwyaf poblogaidd y byd – fwy na 2 biliwn o aelodau ledled y byd. Mae'n cael refeniw o hysbysebu: os ydych erioed wedi ystyried sut mae cynhyrchion rydych wedi dangos diddordeb...

Gwe-rwydo Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n hysbys bod negeseuon e-bost, negeseuon testun a galwadau ffôn yn ddulliau a ddefnyddir yn gyffredin gan droseddwyr o gysylltu â phobl gyda'r nod o gyflawni twyll ariannol neu dwyll hunaniaeth ... neu'r ddau. Fodd bynnag,...

Ystafelloedd sgwrsio

Mannau rhithwir ar y Rhyngrwyd yw ystafelloedd sgwrsio lle gall pobl ddod ynghyd a 'siarad' gan ddefnyddio testun. Mae rhai yn defnyddio rhaglenni penodol i fanteisio ar y cyfleuster a'i ddefnyddio, mae eraill wedi'u cynnwys mewn...

Caru’n Ddiogel Ar-lein

Mae safleoedd caru ar-lein fel Match.com, eHarmony.com a Zoosk.com yn cymryd y broses baru draddodiadol ar-lein ac yn galluogi pobl i gwrdd â'i gilydd drwy'r rhyngrwyd, gyda sawl cysylltiad yn arwain at berthynas...

Blogio

Mae blog, sy'n deillio o'r term Saesneg 'web log', yn wefan a gaiff ei diweddaru'n rheolaidd â blogiadau newydd, yn debyg i ddyddiadur. Mae gwasanaethau fel WordPress a Blogger wedi'i gwneud yn haws i unigolion a chwmnïau...

Negeseua Gwib

Mae negeseuon uniongyrchol yn eich galluogi i 'sgwrsio' mewn amser real dros y rhyngrwyd mewn ffordd debyg i neseuon testun ar ffonau symudol. Mae systemau datblygedig yn eich galluogi i gyfathrebu dros we gamerâu a gan...

Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol

Mae rhwydweithio cymdeithasol yn chwyldro byd-eang, sy'n galluogi biliynau o bobl ledled y byd i gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau, i rannu profiadau a ffotograffau a chyfnewid cynnwys personol. Mewn sawl ffordd, mae wedi...

Galwadau rhyngrwyd Skype

Nid yw gwasanaethau llais dros y rhyngrwyd (VOIP) na gwasanaethau teleffoni rhyngrwyd yn ddrud iawn ac maent yn gyfleus. Maent yn defnyddio Protocol y Rhyngrwyd (IP) i drosglwyddo galwadau – mewn geiriau eraill, maent yn...

In Partnership With