Meddalwedd

Windows Server 2003

Rhoddodd Microsoft y gorau i gefnogi ei systemau gweithredu Windows Server 2003 a Small Business Server 2003 yn 2015. ...

Windows XP

Mae Microsoft wedi rhyddhau cyfres o fersiynau mwy newydd o'i system weithredu Windows dros y blynyddoedd, ond mae rhai defnyddwyr cyfrifiaduron busnes (a chartref) yn dal i ddefnyddio Windows XP, a gafodd ei ddisodli yn 2007....

Diweddariadau Meddalwedd

This page refers to software on your computers that is not the operating system....

Gwasanaethau Diangen

Adolygwch yn rheolaidd y feddalwedd y mae eich sefydliad wedi'i llwytho ar ei holl gyfrifiaduron a systemau – hyd yn oed y rhai nad ydynt yn cael eu defnyddio'n rheolaidd – a dadgomisiynwch raglenni nad ydynt yn ofynnol...

Defnyddio Meddalwedd yn Ddiogel

Bron heb eithriad, mae pob busnes yn dibynnu ar un cyfrifiadur neu fwy – a meddalwedd felly – i weithredu. Mae nifer o ffactorau pwysig i'w hystyried wrth ddewis a defnyddio systemau gweithredu a chymwysiadau er mwyn iddynt...

Diweddariadau System Weithredu

Pan gaiff fersiynau newydd o systemau gweithredu eu lansio, fel Microsoft Windows, Apple OS X / iOS neu Android, fel arfer byddant yn cynnig defnyddioldeb gwell, nodweddion ychwanegol a phrofiad gwell i ddefnyddwyr. Fodd bynnag,...

Porwyr Gwe

Mae nifer o borwyr gwe y gallwch eu dewis i redeg yn eich busnes. Mae pa un yn dibynnu ar eich anghenion penodol ac, i raddau, dewis personol o ran nodweddion, rhyngwyneb ac ystyriaethau eraill. Pa borwr bynnag y byddwch yn ei...

In Partnership With