Great Britain

Setiau Teledu Clyfar

Mae setiau teledu clyfar (a elwir yn setiau teledu cysylltiedig hefyd) yn integreiddio’r teledu â’r rhyngrwyd. Pan fyddant wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd, maent yn eich galluogi i chwilio a dod o hyd i fideos, ffilmiau, ffotograffau a chynnwys arall ar y we drwy ryngweithio drwy eich teclyn rheoli o bell – neu gyda rhai modelau, drwy eich ffôn clyfar neu lechen. Felly, gallwch chwilio’r rhyngrwyd, cael mynediad i’r cyfryngau cymdeithasol a defnyddio apiau fel Netflix, Skype a YouTube heb orfod newid rhwng dyfeisiau. Mae gwe-gamera yn rhan o rai ohonynt hefyd. Mae gan rai setiau teledu clyfar hefyd y gallu i fonitro a dadansoddi hanes eich defnydd, data a ddefnyddir i wneud argymhellion ar gyfer rhaglenni a chynnwys y byddech yn ei hoffi o bosibl.

Y risgiau

 • Mae cysylltiad â’ch Wi-Fi yn golygu y gellid cael mynediad i’ch teledu clyfar heb eich awdurdod, gan arwain at y canlynol:
  • Rhywun yn gweld eich hanes gwylio, pori a hanes defnyddio arall a’i ddefnyddio yn eich erbyn at ddibenion anghyfreithlon.
  • Rhywun yn gweld eich hanes gwylio, pori a hanes defnyddio arall a’i ddefnyddio i’ch targedu gyda negeseuon hysbysebu.
  • Cael eich targedu gyda negeseuon hysbysebu uniongyrchol sy’n seiliedig yn benodol ar yr hyn rydych yn ei wneud o flaen y teledu clyfar.
  • Rhywun yn herwgipio gwe-gamera a microffon eich set deledu glyfar (os oes rhai wedi’u gosod) er mwyn gwylio/clustfeinio arnoch chi a’ch teulu, neu ganfod pa eiddo personol sydd gennych.
  • Mynediad at wybodaeth, ffotograffau a data eraill ar ddyfeisiau storio (fel cofau USB) sydd wedi’u cysylltu â’r set deledu glyfar.
  • Eich set deledu glyfar yn dod yn rhan o fotrwyd, a ddefnyddir fel arfer i ymosod ar wefannau corfforaethol neu wefannau’r llywodraeth.

Diogelu eich Preifatrwydd

 • Yn syml, os nad ydych am gymryd y risg y bydd eich arferion defnyddio yn cael eu monitro, datgysylltwch eich set deledu glyfar o’r rhyngrwyd. Fodd bynnag, bydd hyn yn golygu na fyddwch yn gallu defnyddio ei nodweddion ar-lein.
 • Os mai dim ond pryderu y caiff eich gwe-gamera a microffon eu herwgipio ydych chi, rhowch dâp anhryloyw neu nodyn gludiog drostynt. Bydd y cyfleuster sy’n eich galluogi i reoli eich teledu o’ch symudiadau hefyd yn cael ei analluogi.

See Also...

In Partnership With