English

Cyberstalking

Yn wahanol i pan fyddant yn cwrdd â rhywun wyneb yn wyneb, nid yw’r plant bob amser yn gwybod gyda phwy maent yn ‘siarad’ ar-lein, hyd yn oed os byddant yn meddwl eu bod yn gwybod.

Mae hyn yn ei gwneud yn hawdd i rywun a all fod am beri niwed i’ch plentyn, esgus ei fod yn rhywun arall a dod yn ‘ffrind’ iddo.

Dywedwch wrth eich plant na ddylent anfon neges e-bost na neges destun na sgwrsio â dieithriaid ac nad yw byth yn iawn i gwrdd â dieithryn yn y byd go iawn.

Bydd pwy bynnag y byddant yn ei weld neu’n cwrdd ag ef ar-lein yn ddieithryn o hyd, ni waeth pa mor aml y byddant yn ei weld ar-lein.

Rhagor o Wybodaeth

www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/bullying-and-cyberbullying 

www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/types-bullying/online-bullying/

 

See Also...

In Partnership With