Great Britain

Twyll Mandad

Mae twyll gorchymyn yn digwydd pan fyddwch chi neu gyflogai yn cael eich twyllo i newid gorchymyn talu rheolaidd (fel debyd uniongyrchol, gorchymyn sefydlog neu drosglwyddiad banc), drwy esgus bod yn sefydliad rydych yn gwneud taliadau rheolaidd iddo fel cyflenwr, sefydliad aelodaeth neu danysgrifio.

Y risgiau

 • Mae rhywun sy’n honni ei fod yn gyflenwr cyfredol yn cysylltu â’ch busnes ac yn dweud wrthych am ddiwygio’r debyd uniongyrchol, archeb sefydlog neu gyfarwyddiadau trosglwyddiad banc i’w gyfrif banc newydd. Ni fyddwch yn amau twyll nes i’ch cyflenwr go iawn gysylltu â chi i ddweud wrthych nad yw’r taliad misol wedi cael ei wneud, neu nad yw’r nwyddau neu’r gwasanaethau wedi cael eu dosbarthu.
 • Rydych yn cael e-bost, llythyr neu alwad ffôn gan sefydliad cyhoeddi, gwasanaethau gwybodaeth neu sefydliad tanysgrifio arall, yn rhoi gwybod i chi am fanylion talu diwygiedig i gyfrif banc newydd. Ni fyddwch yn amau twyll nes i chi roi’r gorau i dderbyn y nwyddau neu’r gwasanaethau rydych wedi tanysgrifio i’w cael, yn cynnwys gwasanaethau ar-lein fel adnoddau gwybodaeth a ffrwd newyddion.
 • Mae twyllwr yn cael mynediad anghyfreithlon i’ch cyfrif banc ar-lein ac mae’r manylion gorchymyn talu yn cael eu newid fel bod yr arian yn cael ei drosglwyddo i gyfrif y twyllwr.

Diogelwch eich busnes rhag twyll gorchymyn

 • Dilyswch geisiadau am daliadau diwygiedig i sefydliad sy’n defnyddio manylion cyswllt sefydledig yn uniongyrchol.
 • Os bydd galwad yn ymddangos yn amheus, dewch â’r alwad i ben a ffoniwch y sefydliad gan ddefnyddio manylion cyswllt sefydledig.
 • Peidiwch byth â gadael anfonebau, gorchmynion talu rheolaidd neu wybodaeth debyg heb neb i’w goruchwylio lle gall eraill eu gweld.
 • Darllenwch gyfriflenni banc yn ofalus a rhowch wybod i’ch banc am unrhyw beth amheus.
 • Gwnewch yn siŵr fod cydweithwyr, yn arbennig y rhai hynny sydd â swyddogaeth cyllid, yn ymwybodol o’r risgiau.

Os byddwch chi’n amau eich bod wedi dioddef twyll gorchymyn gwirioneddol neu ymgais i dwyllo

 • Hysbyswch eich banc ar unwaith os byddwch yn sylwi ar unrhyw weithgarwch anarferol yn eich cyfrif neu’n amau bod twyll gorchymyn wedi digwydd.
 • Hysbyswch y sefydliad sydd wedi cael ei bersonadu.
 • Os oes twyll wedi digwydd, dylech roi gwybod i Action Fraud amdano ar 0300 123 2040 neu ar-lein yn www.actionfraud.police.uk.

In Partnership With