Great Britain

Diogelwch Rhwydwaith a Chyfrifiaduron

Cyn dyfodiad y rhyngrwyd, roedd diogelwch rhwydwaith a chyfrifiaduron yn gymharol syml gan mai dim ond ‘terfynau’ eu systemau yr oedd angen i sefydliadau eu diogelu. Roedd cyfrifiaduron wedi’u cysylltu gan rwydweithiau a, heblaw am rwydweithiau ardal eang (WANs), nid oeddent yn cyfathrebu â’r byd allanol. Gyda’r rhyngrwyd, mae’r dasg yn llawer mwy heriol.

Diogelwch rhwydwaith

Caiff y rhan fwyaf o ddiogelwch rhwydwaith bellach ei reoli drwy dechnoleg fel wal dân. Mae diogelwch rhwydwaith yn faes arbenigol yr ystyrir yn aml ei fod y tu hwnt i allu perchenogion busnesau bach a hyd yn oed werthwyr cymorth TG rheolaidd, ond sydd yn hytrach yn galw am wasanaethau arbenigwr diogelwch rhwydwaith.

Mae dewis eang o ddyfeisiau atal ymyrraeth (IPDs) a systemau atal ymyrraeth (IPSs) ar gael y mae angen lefel o arbenigedd i’w defnyddio eto. Gallwch hefyd ymgysylltu â sefydliadau arbenigol er mwyn profi cywirdeb eich diogelwch.

Diogelwch cyfrifiadurol

Dyma rai pynciau cyffredin a gwmpesir ar y wefan hon i roi mwy o wybodaeth a chyngor i chi am gadw eich cyfrifiaduron yn ddiogel:

Diogelwch ffisegol

Rheoli mynediad i wybodaeth

Cyfrifon defnyddwyr

Meddalwedd diogelwch ar y rhyngrwyd

Meddalwedd wystlo

Waliau tân

Diweddariadau meddalwedd

Gweithredu diweddariadau system

Mynediad symudol a chartref

Dod â’ch dyfais eich hun

 

 

 

In Partnership With