English

CiSP

Mae’r Bartneriaeth Rhannu Gwybodaeth Seiberddiogelwch (CiSP) yn fenter ar y cyd gan ddiwydiant/y llywodraeth i rannu gwybodaeth am fygythiadau seiber a sefyllfaoedd bregus er mwyn gwella ymwybyddiaeth sefyllfaol cyffredinol o’r bygythiad seiber ac felly yn lleihau’r effaith ar fusnes yn y DU. Mae CiSP yn galluogi aelodau o bob sector a sefydliad i gyfnewid gwybodaeth am fygythiadau seiber mewn amser real, mewn amgylchedd diogel a dynamig, wrth weithredu o fewn fframwaith sy’n amddiffyn cyfrinachedd gwybodaeth a rennir.

Mae CiSP yn galluogi aelodau o bob sector a sefydliad i gyfnewid gwybodaeth am fygythiadau seiber mewn amser real, mewn amgylchedd diogel a dynamig, wrth weithredu o fewn fframwaith sy’n amddiffyn cyfrinachedd gwybodaeth a rennir.

Fel aelod o CiSP, gallwch hefyd gael adroddiadau monitro rhwydwaith. Mae’r gwasanaeth hwn sy’n rhad ac am ddim yn eich galluogi i gael gwybodaeth wedi’i theilwra gan CERT-UK sy’n cwmpasu unrhyw weithgarwch maleisus a welwn ar eich rhwydwaith.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn pan fyddwch yn ymuno â CiSP neu’n cofrestru eich diddordeb a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi pan fydd angen y wybodaeth angenrheidiol arnoch.

Mae CiSP yn rhan o’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC).

Er mwyn dysgu mwy am fuddiannau bod yn aelod o CiSP a holi ynghylch ymuno, ewch i https://www.ncsc.gov.uk/cisp

In Partnership With